Meny Stäng

Direktbyte

Som hyresgäst har du i vissa fall rätt att byta din bostad mot en annan. Du måste alltid ansöka om tillstånd hos Strömstadsbyggen för att få byta bostad. Vid ett eventuellt byte ska den nya hyresgästen godkännas. 

För att få tillstånd att göra ett byte måste du ha beaktansvärda skäl till bytet. Dessa prövas av Strömstadsbyggen. Beaktansvärda skäl kan t.ex. vara ändrade familjeförhållanden, väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge.

Observera att du måste lägenhet i minst två år innan du kan ansöka om att få göra ett lägenhetsbyte och att inga andra skäl talar mot bytet.

Besiktning av lägenheten sker alltid vid byte. Eventuella skador behöver regleras innan bytet genomförs. Beställ därför tid för besiktning av din lägenhet snarast. Lägenheten övertas i befintligt skick. Ingen renovering görs i samband med byte.

Otillåtna transaktioner

Inga olagliga ekonomiska transaktioner får förekomma. Det är straffbart att ta betalt för en hyresrätt. Den som lämnat särskild ersättning för att komma över en lägenhet kan mista hyresavtalet.