Meny Stäng

Uppsägning/flytta ut

Vi hoppas att du har trivts i din lägenhet och att du har haft ett bra boende hos oss på Strömstadsbyggen.

Innan du kan flytta ut ur din lägenhet finns det lite saker som ska ordnas. Här hittar du information om de viktigaste sakerna du måste göra. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer.

När du vill flytta från din lägenhet måste du börja med att lämna in en uppsägning till Strömstadsbyggen. Din uppsägning ska alltid lämnas in skriftligt. Antingen på nuvarande hyresavtal eller på denna uppsägningsblankett, som även finns att hämta i Bobutiken. Inlämnad uppsägning kan inte återtas.

Normal uppsägningstid för ditt hyresavtal är tre månader och räknas alltid per den siste i månaden. För att din lägenhet ska räknas som uppsagd den aktuella månaden ska en uppsägningsblankett vara Strömstadsbyggen tillhanda senast den sista i månaden. När du säger upp din lägenhet så nollställs dina köpoäng.

En tid efter det att du sagt upp din lägenhet måste du visa lägenheten för några av dem som sökt den.

När du sagt upp din lägenhet ska du boka tid för en besiktning.

När det är dags för flytten ska lägenhet ska vara tömd, städad och tillgänglig för nästa hyresgäst senast klockan 12.00 den dag ditt kontrakt upphör att gälla. Om den 1:e i månanden är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag ska lägenheten vara tillgänglig klockan 12.00 första vardagen därefter. Du ska lämna nycklarna i Bobutiken senast klockan 12.00.

Länk till checklista. (uppdaterad checklista)