Meny Stäng

Hyra ut i andrahand

För dig som vill hyra ut i andra hand följer Strömstadsbyggen hyresnämndens principer. Ett skriftligt intyg från oss krävs för att få hyra ut lägenheten i andra hand. För att din andrahandsuthyrning ska bli godkänd måste du ha ett beaktansvärt skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara; sjukdom, studier eller arbete på annan ort, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring under viss tid eller provsamboende.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand ansöker du om detta på blanketten för andra handsuthyrning, som också finns att hämta i vår bobutik. Handläggningstiden är ca 6-8 veckor.

Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot Strömstadsbyggen för hyresbetalning eller vid störning, samt vid uppkomna skador i lägenheten.

Hyr aldrig ut din lägenhet utan tillstånd. Påkommen olovlig andrahandsuthyrning leder till vräkning.

Andrahandshyresgästen har aldrig någon förtur att ta över förstahandskontraktet. När förstahandshyresgästen säger upp lägenheten, erbjuds lägenheten till sökande i bostadskön.

Ibland måste vi säga nej till den föreslagna andrahandshyresgästen, till exempel om den gjort sig känd som en störande person eller har obetalda hyresskulder hos Strömstadsbyggen.