Meny Stäng

Våra gemensamma utemiljö

Strömstadsbyggens utemiljöer ska vara trevliga att vistas på – bra mötesplatser helt enkelt. Vi har under 2024 påbörjat ett projekt att bli bättre på att ta hand om våra utemiljöeer. Hyresgästernas önskemål och idéer har varit vägledande i detta projekt. 

Under 2024 har vi efter hyresgästernas önskemål initierat:

 • Större projekt – Ny utformning för Fiskarens innergård (Påbörjas 2024, färdig 2025)
 • Större projekt – Ny utformning Hummerns innergård
 • Odlingslådor Hummern
 • Odlingslådor Matrosgränd 4st
 • Odlingslådor Smedjegränd 4st
 • Odlingslådor Skepparen 4st
 • Odlingslådor Lillskogsvägen 4st
 • Beskärning av träd och buskar Rådhusberget
 • Beskärning av träd och buskar på Tången
 • Fartgupp Rådhusberget
 • Beskskärning av buskar Seniorboendet
 • Beskärning av buskar Beatebergsvägen
 • Sittplatser Lillskogsvägen
 • Sittplatser Magistern
 • Grillplats Smedjegränd 1
 • Odlingsprojekt/växthus tillsammans med Strömstiernaskolans elever på Blåmesen
 • Markyta till odlingsprojekt för hyresgäster på Tjärnö
 • Staket till parkering Skräddarmyrsvägen
 • Ängsyta (mini-ängar med frösådda ängsblommor) Rådhusberget, Lillskogsvägen och Skepparen

Har du idéer kring utemiljö?

Vi tar gärna emot era idéer och funderingar kring utemiljö. Hör av er med konkreta förslag, så ser vi om vi kan lösa dessa.

Kontakta Bobutiken:

Telefon: 0526-494 00
E-post: info@stromstadsbyggen.se

Mini-ängar & fjärils-hubbar

På flera av våra odlingsplatser kommer vi anlägga ängar. I första hand vill vi bidra till biologisk mångfald och göra något bra av några av våra gräsmattor. Ängarna i anslutning till odlingslådorna kommer även låta pollinatörer frodas. Vilket är bra för er odling. Vi kommer så ängarna med ängsblommor, vi kommer även kantklippa ängarna så det ser prydligt ut.

Hummerns ny innergård

Äntligen fick hyresgästerna på Hummern sin nya innergård! Strömstadsbyggen har ökat sitt engagemang för att skapa bättre utemiljöer för våra hyresgäster. Hummerns innergård var ett av våra större projekt för 2024. Hyresgästerna på innergården önskade bland annat mer sittplatser, en pergola, cykelställ och odlingsmöjligheter.

Nu när hyresgästerna fått sin innergård så har vi fått god respons. I de flesta odlingslådor växer det sallad och örter. Grillpremiär firades av ett tiotal hyresgäster. Hummers innergård blev ett mycket lyckat projekt som genomfördes tillsammans med hyresgästerna.

Nästa större projekt
Under 2024-2025 kommer Fiskarens innergård få ny utformning, detta sker i samband med att tätskiktet till parkeringshuset ska bytas. Tycker du att din innergård kan bli bättre. Hör av dig till oss med dina tankar och idéer!

Sallad (och andra goda grönsaker) som mötesplats!

Strömstadsbyggen har avsatt 200 kvadratmeter mark på en obrukad åker för att ett tiotal hyresgäster ska få driva ett kollektivt odlingsprojekt. Nu är odlingen i full gång och har blivit en bra mötesplats där både grönsaker och goda diskussioner spirar – förhoppningsvis även ett bra framtida skafferi! De skaffade frön till ungefär 60 olika grödor och målet är minst 500kg grönsaker per säsong! Grönsakerna kommer projektets deltagare att dela på för eget bruk. Strömstadsbyggen är imponerade av engagemanget i odlingdsprojektet och ser fram emot att få vara med på resan!

De flesta av projektets deltagare har nära koppling till Tjärnö marinbiologiska laboratorium, antingen som anställd eller som sambo till en anställd. Att de nu kan driva ett gemensamt projekt utanför deras arbete är ett välkommet inslag. Lucas Langer som leder projektet med odlingen berättar:

”Målet är 500kg grönsaker per säsong!”

–Vi umgås mycket tillsammans. Förutom att många arbetar ihop, bor vi nära varandra i Strömstadsbyggens hyresrätter. Vi behövde något att göra utanför vår ”jobb-bubbla”! Det har blivit en ny plats för oss att träffas och göra något annorlunda.

Lucas berättar skämtsamt att naturen i sig är den största utmaningen, de är många möss och andra djur i jorden som gillar grönsakernas rötter. Det har även varit en del rådjur och älgar som tagit för sig av odlingen.

På bild: Lucas, Simon, Stefanie, Bastian, Luisa, Chloé, Maël. Ej med på bild: Ben, Elena, Zoë, Samuel, Gabriella, Lara

–Vi har grävt 200 kvadratmeter jord för hand, det har varit en utmaning. Men när vi nyligen stod med fötterna i jorden, tog en ”after work drink” och tillsammans fick skörda den första salladen och spröda rädisor var det värt mödan.

Odlingsplatser

Vi tycker det är roligt när ni hyresgäster vill odla. Därför har vi under 2024 ordnat 16 odlingslotter för hyresgästodling. Odlingslotterna är önskade av er hyresgäster och är utspridda på fyra olika platser. Vi kommer eventuellt att fånga upp nya intresseanmälningar för fler platser nästa säsong.

Att odla är för många ett uppskattat intresse och det är även trevligt för området! Vi hoppas att odlingarna bidrar till både social- och ekologisk hållbarhet för Strömstad. Att träffa sina grannar, samtala och byta erfarenheter är bra för gemenskapen och skapar trygghet i bostadsområdet. Kanske någon hyresgäst vill starta en odlingsklubb?

Vi vill uppmuntra våra hyresgäster till odling och det är därför kostnadsfritt. Men kan komma att säga upp avtalet ifall hyresgästerna inte sköter sin lott eller inte odlar något.

Strömstadsbyggen ansvarar för:

 • Att pallkragen är hel
 • Att fylla på med jord varje vår

Du som hyresgäst ansvarar för:

 • Plantering i din odlingskrage
 • Skötsel av sin odlingskrage så som vattna, rensa
 • Hålla rent och snyggt kring odlingsplatsen
 • Ta hand om och sortera övrigt avfall
 • Anmäla förstörelse

Regler

 • Hyresgästen kan inte överlåta sin pallkrage till annan hyresgäst utan Strömstadsbyggen kännedom
 • Strömstadsbyggen äger full rätt att säga upp avtalet om hyresgäst missbrukar eller missköter sin odlingskrage. 

Avtalstid och uppsägning av avtal

Avtalet löper med start i april till och med oktober med möjlighet att teckna sig även för nästkommande år. Om inte, så avslutas avtalet och kunden får rensa ur sin krage så att nästa hyresgäst kan odla.

Sanna och grannen Adela samarbetar mycket i deras odlingsprojekt på Rådhusberget och tycker att odlingslotterna bidrar till god stämning mellan husen!

Frågor & svar – odlingslotter

 • Vem fyller på med jord?
  Strömstadsbyggen fyller på odlingskragarna varje vår.
 • Vad får man odla?
  Inom den upplåtna odlingsytan får det odlas blommor, kryddor, bär, grönsaker, rotfrukter och dylikt. Annuella (ettåriga) växter rekommenderas då platsupplåtelse för pallkragen görs för ett år i taget, därmed kan man inte garantera att fleråriga växter och grödor kommer att få stå kvar under nästkommande år.
 • Vad får man inte odla? 
  Det är inte tillåtet att odla växter och grödor som enligt lag är förbjudna eller som anses vara olämpliga. Du får heller inte odla växter eller grödor som räknas till (främmande) invasiva arter.
 • Får man använda snigelgift?
  Nej.
 • Om något försvinner eller blir förstört? Vems ansvar är det och vem ersätter?
  Skulle pallkragen bli förstörd står Strömstadsbyggen för det. Växter ersätter vi ej.
 • Får jag göra drivhus?
  Nej.
 • Hur vet jag vilken odlingskrage som är min?
  Vid uppstart blir du tilldelad ett en pallkrage, det står ditt namn på den.
 • Får jag mer än en odlingslott?
  Det beror på hur stort intresset är varje år. I utgångsläget gäller 1 per hushåll. 
 • Om intresset ökar och jag som kund vill ha odlingskrage på ett område?
  Vi har valt platser efter efterfrågan. Ny intresseanmälan vid säsongsavslut och är öppen fram till våren.

Ängar för biologisk mångfald

Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler har i sin affärsplan att skapa bättre förutsättningar för mer biologisk mångfald. Vi har under det dramatiska projektnamnet ”Operation butterfly” fortsatt vårt arbete med att skapa blommande ängar. Ängen på bild är vår minsta, men ligger mitt i Centrala Strömstad. Våra ängars yta varierar i storlek. Från 10 kvm till 400kvm. Vi har sått frön i alla våra ängar och hoppas på god aktivitet bland alla pollinatörer. Flera av våra ängar kompletteras med odlingsyta för hyresgäster.

Några av platserna vi ämnar skapat ängsyta: Gymnasiet, Fjällskivlingen, Vallen, Skepparen, Matrosgränd, Smedjegränd, Lillskogsvägen, Skagerack

I projektet samarbetar vi med Naturskyddsföreningen.

Sommarblommor

Blommor och växter förgyller våra gårdar och gemensamma utemiljöer. Från och med maj månad kommer vi börja plantera sommarblommor där det behövs. Planen är att det ska vara färdigt till midsommar. På vissa områden har vi perenner, fleråriga växter, i planteringarna. Odlingarna med perenner kan se lite vissna ut tills det tar sig, sedan blir de fina. Har vi missat något ställe, får du gärna höra av dig!