Meny Stäng

Över 70 år

Norra bergsgatan 6

För att få en lägenhet i ett trygghetsboende måste du som sökande fyllt 70 år. Boendeformen ska inte förväxlas med kommunalt vård- och omsorgsboende, utan vänder sig till dig/er som vill bo tryggt och bra i en lägenhet att åldras i.

Du hyr din bostad på eget initiativ och du bor i din lägenhet precis som om du bodde i ett annat hyreshus. Skillnaden är de gemensamma ytorna och aktiviteterna.

I detta trygghetsboende finns det gemensamma ytor för att umgås och som hyresgäst kan du delta och medverka i olika aktiviteter. Det finns ett gemensamt kök som gör det möjligt att fika eller kanske äta tillsammans.

Dessutom är både hus och lägenheter tillgänglighetsanpassade. Det betyder att om du en dag behöver mer hjälp, rullator eller rullstol så är bland annat dörröppningar redan tillräckligt breda.

  • Här kan du se vad som skapar extra trygghet i detta boendet:
  • Automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänst.
  • Sprinklersystem
  • Hiss
  • Gemensam tvättstuga samt förberett för egen tvättmaskin i lägenheten
  • Gemensamhetslokal
  • Tillgång till uthyrningsrum för anhöriga
  • Breddade dörröppningar och inga trösklar inne i lägenheten
  • Spisvakt
  • Väderskyddad loftgång

Lediga lägenheter i detta boende publiceras som andra lägenheter på vår hemsida, dock kan endast intresseanmälan göras av de personer som fyllt 70 år.