Meny Stäng

Över 55 år

Strömstadsbyggen har bostäder anpassade efter hyresgästers olika behov. Här kan du se några olika alternativ vi har när vi börjar bli lite äldre.

Boende 55 +
På Fredrikhaldsvägen 24 finns ett boende för dig som fyllt 55. Det är vanliga lägenheter men hyresgästerna har tillgång till gemensamma ytor.

Boende 60 +
När du fyllt 60 år kan du söka detta boende. Det är lägenheter som gör det enklare för dig när du blir äldre. Vårat seniorboende för 60+ finns på Fredrikhaldsvägen 22.

Trygghetsboendet 70 +
Trygghetsboendet ska inte förväxlas med kommunalt vård- och omsorgsboende. Det är en vanlig lägenhet som är väl anpassad att åldras i. Vårat trygghetsboende för 70+ finns på Norra bergsgatan 6.