Meny Stäng

Tillgänglighetsredovisning

AB Strömstadsbyggen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här redogör vi hur stromstadsbyggen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att stromstadsbyggen.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från stromstadsbyggen.se som inte är tillgängligt för dig i något annat format kan du meddela oss genom att skicka e-post eller ringa.

E-post: info@stromstadsbyggen.se

Telefon: 0526-494 00

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta Strömstadsbyggen så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

  • På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Strömstads kommun och som inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Detta gäller till exempel tjänsten Mina sidor.
  • På webbplatsen finns en del blanketter (PDF) som inte uppfyller kraven. Vi kommer att ta fram tillgänglighetsanpassade e-tjänster för att åtgärda problemet för majoriteten av pdf:erna.
  • En del av våra dokument (PDF) är inte fullt tillgängliga vilket gör att de kan vara svåra att läsa med skärmläsare.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar webbplatsen manuellt.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.
Redogörelsen uppdateras senast den 22 september 2020.