Meny Stäng

Uthyrningspolicy

AB Strömstadsbyggen är ett kommunalägt bostadsbolag och ingår i Sveriges allmännytta. Verksamhetens syfte är att för kommunens räkning äga och förvalta fastigheter och därigenom medverka till att tillgodose kommuninvånarnas behov av bostäder. Uthyrningspolicyn syftar till att klarlägga företagets övergripande principer för uthyrning.

Bostadskö och köpoäng

Den sökande registrerar sig i bostadskön via vår webb. Den sökande skapar ett inloggningskonto och lösenord som sedan används för att logga in på ”Mina sidor”. Det skickas ut en bekräftelse via mejl och den sökande använder sedan sitt personnummer + lösenordet för att logga in på Mina sidor. Kunden måste vara aktiv och söka ledig lägenhet via mina sidor. Den sökande ska logga in på mina sidor minst 1 gång per år för att behålla sina köpoäng.

Kötid räknas från och med den dag personen registrerar sig i bostadskön. Varje dag i kön omvandlas till en poäng. Poängen är personliga och knutna till det personnummer som är registrerat. Grundregeln är att de personliga köpoängen inte kan överlåtas till någon annan eller läggas ihop med annan sökandens poäng. Det finns två undantag då köpoäng i Strömstadsbyggen kan överlåtas till make/maka/registrerad partner/varaktigt sammanboende under äktenskapslika former:

 • Vid dödsfall
 • Vid permanent flytt till vårdboende som till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboende för demenssjukdom eller annat varaktigt boende som kräver biståndsbeslut.

Köpoängen nollställs alltid när den sökande får en lägenhet hos Strömstadsbyggen, detta gäller även vid uppsägning, lägenhetsbyten och överlåtelse då make/maka/sambo skrivs in på ett befintligt avtal. Alla lediga lägenheter erbjuds i kötidsordning till de sökande som aktivt anmält sitt intresse för den aktuella lägenheten under förutsättning att den sökande uppfyller Strömstadsbyggens hyreskriterier

Alla som fyllt 16 år kan registrera sig som sökande i bostadskön, men först vid 18 års ålder kan den sökanden anmäla intresse för ledigt objekt.

Undantag från bostadskön

Undantag från befintlig bostadskö kan göras för enskilda projekt så som tex vid stamrenovering eller större renovering av hyresfastighet. Förturer kan i dessa fall beviljas av VD till redan befintliga hyresgäster för att underlätta projekt. Ett exempel på detta kan vara att permanent flytta en hyresgäst till annan lägenhet trots avsaknad av tillräckliga köpoäng för att slippa flytta hyresgästen två gånger.

VD äger också möjlighet att göra undantag från bostadskön på grund av beaktansvärda skäl. Dessa fall behandlas i samråd med styrelsens ordförande.

Förutsättningar för att bli hyresgäst i Strömstadsbyggen

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara hyran för den sökta lägenheten och måste därför uppfylla Strömstadsbyggens inkomstkrav. Inkomster som godkänns är:
 • Lön från anställning
 • Pension
 • Inkomst från kapital
 • Ersättning från försäkringar
 • Bidrag (t ex bostadsbidrag, studiebidrag, underhållsbidrag, sjukbidrag, försörjningsstöd beviljat av Strömstads kommun, etableringsersättning med minst 6 månader kvar av ersättningsperioden räknat från inflyttningsdatum)
 • Har du tidigare misskött dina hyresinbetalningar, har gammal skuld hos oss eller har haft återkommande störningar godkänns du inte som ny kund hos oss.
 • Vi tar kreditupplysning på alla våra kunder.
 • Du ska inte ha några betalningsanmärkningar eller skuld hos kronofogdemyndigheten.
 • Du intygar att hemförsäkring kommer att tecknas.
 • Du intygar att du kommer att vara folkbokförd på adressen.

Strömstadsbyggen gör en bedömning av den sökandes betalningsmöjligheter och kan göra mindre undantag från ovannämnda krav på inkomst och betalningsanmärkningar i de fall en godkänd borgenär kan garantera framtida hyresinbetalningar.

Då AB Strömstadsbyggen är ett kommunalägt allmännyttigt bostadsbolag kan ägaren Strömstads kommun komma att göra avsteg från kriterierna och bevilja en sökande en hyresrätt trots ej uppfyllda hyreskriterier om Socialnämnden så beviljat. Kravet är då att Strömstads kommun går i borgen för hyresgästen.

Internbyte

För att få byta lägenhet internt inom bolaget måste de aktuella hyresgästerna som önskar byta bostad ha bott minst två år i Strömstadsbyggen. Ansökan skickas in via förtryckt blankett och ska godkännas av Strömstadsbyggen innan flytt kan genomföras. Poängräkning startar från första kontraktsdag och startar om vid lägenhetsbyte. Inga olagliga ekonomiska transaktioner får förekomma mellan hyresgästerna i samband med lägenhetsbytet.

Andrahandsuthyrning

Strömstadsbyggen följer hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. Ett skriftligt intyg från hyresvärden krävs för att få hyra ut lägenheten i andrahand. För att en andrahandsuthyrning ska bli godkänd måste hyresgästen ha ett beaktansvärt skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara; sjukdom, studier eller arbete på annan ort, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring under viss tid eller provsamboende.

Antal personer per lägenhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden har Strömstadsbyggen riktlinjer för antal boenden per lägenhet. Undantag kan förekomma för familjer med flera barn.

1 rum och kök, ca 40 kvm: 3 personer 
2 rum och kök, ca 50 kvm: 4 personer 
3 rum och kök, ca 70 kvm: 5 personer 
4 rum och kök, ca 90 kvm: 6 personer 
5 rum och kök, ca 110 kvm: 8 personer