Meny Stäng

Vårt framtida Rådhusberg!

Planen kring Rådhusbergets utveckling går framåt! Strömstadsbyggen har tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden arbetat fram ett förslag på en detaljplan för framtida utveckling av platsen. 

I planförslaget möjliggörs flertalet nya lägenheter genom att parkeringshusens takvåningar ersätts med flerbostadshus och gårdar. Ett nytt parkeringsgarage möjliggörs i Valemyrsbacken genom att den nuvarande parkeringen får byggas över i samma nivå som parkeringen i den översta delen av backen. 

Den nya bebyggelsen kommer att utgöra en ny del av stadens siluett som tydligt skiljer sig från Rådhusbergets befintliga bebyggelse. Anpassningen i höjd till två till tre våningar gör att bebyggelsen förhåller sig till stadens skala och blir ett nytt och intressant inslag i stadsbilden. Förslaget är därmed ett bra sätt att skapa många nya kommunala hyresrätter i den centrala stadsmiljön, där efterfrågan på bostäder är mycket stor.

Du som hyresgäst kan ta del av alla offentliga dokument på:

  • kommunens webb 
  • Kommuncenter och Stadsbiblioteket. Här finns material att läsa om projektet.

Du som boende i området har även rätt till att ge synpunkter på detaljplansförslaget, detta görs skriftligen till:

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad
eller mbn@stromstad.se
senast måndagen den 28 juni 2021