Meny Stäng

Snöröjning bland våra fastigheter!

Vintern 2023/2024 har visats sig bli en riktig ”vargavinter”. Strömstadsbyggen försöker att få undan snön runt fastigheterna så fort som möjligt och prioriterar äldreboenden och gångvägar så att hemtjänst kan komma fram. Efter det försöker vi hinna med resten.

För att få undan snön när det blir snöväder sätter vi som alltid in alla våra tillgängliga resurser i form av personal och maskiner. Vi börjar mycket tidigt på morgonen och utför även halkbekämpning under helgerna om det behövs. Om det inte är skottat utanför din dörr så är det för att vi har skottat framför någon annans – vi gör så gott vi kan. Du som hyresgäst kan hjälpa till genom att ha tålamod och att vara försiktig när du går ut. 

Vi prioriterar framkomlighet för:

  • Räddningstjänst
  • Hemtjänst
  • Vårdpersonal
  • Kommunens sophämtning

Snöröjning av tak
Vi prioritera även att snöröja flera av våra tak för att minska risken för skador vid ras eller skador på fastigheten vid stora snövikter.

Parkeringsplatser
Våra parkeringsplatser för er hyresgäster är precis som andra delar av Strömstad utsatta för snö och är i behov av snöröjning. Dessa kommer vi försöka röja i mån av tid när de prioriterad ytorna är under kontroll. Vi förstår att detta drabbar många, men vi hoppas att ni förstår att det är ovanligt med denna snömängd i Strömstad och det drabbar hela samhället. Om du inte kommer ut med din bil så hoppas vi du kan hitta alternativa lösningar så som samåkning, arbete från hemmet eller promenad. 

Kan jag få tillfällig hyressänkning om det är snö på parkeringsplatsen?
Nej, enligt kontraktet framgår det att ersättning inte är aktuell på grund av hinder föranlett av snö. Enligt hyreskontraktet så ligger det även på hyresgästen att skotta sin egen plats. Vi röjer snö fram till din plats när vi har kontroll på samhällsviktiga funktioner.  

Vem bär ansvar för snöröjning?
Ansvaret för platsens snöröjning delas av kommunen, trafikverket och andra parter så som Strömstadsbyggen och privata aktörer. Vi samarbetar för att du ska kunna ta dig fram i Strömstad på ett säker sätt.

Här kan du läsa mer om snöröjning och halkbekämpning i kommunen!