Meny Stäng

Boka Timmermansgården!

Du som hyresgäst hos Strömstadsbyggen kan hyra Timmermansgården till privata tillställningar, ideella sammankomster och föreningsverksamhet. Lokalen har två rum, toalett och ett kök. 

Hör av dig till Strömstadsbyggen för att göra en bokning!

Efter en tid av renoveringar där vi bland annat gjort om en del el, bytt takarmaturer, målat och möblerat blev Timmermansgården äntligen färdig att kunna nyttjas. Gardinerna till lokalen blev proffsigt uppsydda av hyresgästerna Kerstin och dottern Camilla Hedström, boende på Rådhusberget. Även Petra Hedström som är dotter till Camilla har varit engagerad i Timmermansgårdens utveckling. Strömstadsbyggen är mycket tacksamma för hjälp och god dialog med tre generationers ”Rådhusbergare” i samband med iordningställandet av lokalen.

Hyresgästernas önskemål
Genom våra hyresgästundersökningar har vi fått till oss att våra hyresgäster önskat en lokal för sammankomster, och Timmermansgården som tidigare nyttjats för liknande tillställningar var ett självklart val för oss att börja på. På sikt kommer vi se över bokningssystemet och hitta en låsfunktion som inte kräver en fysiskt nyckel, så att våra hyresgäster lättare kan boka och få tillträde. Vi hoppas även på sikt kunna ställa ytterligare en lokal till förfogande i en annan del av Strömstad.

Första festen
Första kalaset i lokalen blev när vår hyresgäst Leonas student skulle firas, och festen med ungefär 25 deltagare bjöd på mycket skratt och glädje! Den tidigare tomma Timmermansgården kan nu används nu till något trevligt, där ni som hyresgäster kan träffas och umgås.

Se bilder från Leonas kalas längre ner på sidan.

Boka Timmermansgården

Boka Timmermansgården

För att göra en bokning så kontaktar du Bobutiken:

Telefon: 0526-494 00
E-post: info@stromstadsbyggen.se
Kostnad: 400kr som kommer på din hyresavi.

Timmermansgården ligger på Timmermansvägen 5 på Rådhusberget

Du kvitterar ut en nyckel hos på vårt kontor på Västra Klevgatan 9A i Strömstad

Regler för att boka lokalen

  1. Lokalen är avsedd för de boende inom AB Strömstadsbyggen och får nyttjas för privata tillställningar, ideella sammankomster och föreningsverksamhet. Lokalen får under inga omständigheter lånas ut till utomstående personer, så som släktingar och vänner
  2. Den som bokar lokalen ska närvara och är ytterst ansvarig. Lokalen får hyras av hyresgäst hos Strömstadsbyggen som fyllt 18 år. Det är förbjudet att lämna minderåriga ensamma i lokalen utan målsmans tillsyn. AB Strömstadsbyggen har rätt att neka uthyrning till hyresgäst som tidigare uppvisat oaktsamhet eller om ändamålet inte lämpar sig för uthyrningslokalen.
  3. Den som hyr lokalen är ansvarig för aktiviteterna i lokalen och blir ersättningsskyldig för de saker som eventuellt skadas eller förstörs. Skador på lokal och lösöre skall ovillkorligen rapporteras till Strömstadsbyggen senast vid nyckelns återlämnande. Skador debiteras via hyresavi.
  4. Bokning sker via Bobutiken måndag till fredag. Lokalen får bokas max 2 gånger per månad och hushåll.
  5. Nycklar hämtas och lämnas under öppettider måndag – fredag. Nycklarna lämnas senast dagen efter uthyrningstillfälle eller nästkommande helgfri vardag. Nycklar till lokalen kvitteras ut på kvittenslista.
  6. Lokalen får nyttjas mellan 10:00 – 21:00. Klockan 21:00 skall lokalen vara stängd och låst. Detta för att inte störa de boende i närliggande lägenheter.
  7. Avgift för att hyra lokalen är 400 kr och debiteras via hyresavi. Uthyrningskontrakt skrivs under av hyresgäst vid utlämnande av nyckel. Lokalen skall återlämna i städat skick. Om städning ej har gjorts och städning krävs rings städfirma in och kostnaden debiteras hyresgäst som hyrt lokalen. Lokalen är godkänd av brandmyndighet för högst 30 personer.