Meny Stäng

Vi kan göra skillnad!

Vi som bor och verkar i Strömstad har ansvar för vår plats. Vi har även ett ansvar att göra vad vi kan för att skapa en bättre värld – nu och för kommande generationer. Ditt lokala engagemang kan bidra till global förändring! Det är dags att alla kavlar upp ärmarna. Vi börjar här och nu – tillsammans!

Strömstadsbyggen, Strömstadslokaler och StrömstaNET är några av initiativtagarna till projektet Tillsammans. Vi ställer os bakom FNs globala mål. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Vi har för syfte att lyfta bra saker vi redan gör och göra dessa bättre. Men också att uppmuntra och inspirera invånare, besökare, näringsliv och politik till att själva engagera sig. 

Projektet Tillsammans kommer att under en vecka varje år prata lite extra om vår plats i världen och hur vi kan lokalt engagera oss för global förändring.

Under startåret 2020 ser världen annorlunda ut och vi kommer inte bjuda in till större folksamlingar. Men under kommande år kan vi förvänta oss en fullspäckad agenda, en vecka fylld med inspiration, föreläsningar och skoj för familjen. Strömstad in Light kommer inviga veckan med att belysa vår vackra stad.

På denna sida kan du läsa om några av de projekt de kommunala bolagen arbetar med för att vi ska få ett ännu bättre Strömstad – nu och för kommande generationer

Mer plats till annat

Att bygga och underhålla parkeringar är dyrt, dessutom tar det väldigt stor plats i folktäta områden. Plats där vi kunde ha ytor till annat – en lekplats tillexempel. Tänk om vi kunde minska vårt behov av parkeringsplatser genom att bli bättre på att dela på våra fordon.

Camilla Lundkvist är en av de som arbetar med Mobilitetsprojektet i Strömstad. 

Under hösten 2020 kommer Strömstadsbyggen påbörja en satsning tillsammans med bland annat KTH, Sveriges Allmännytta och Sustainable innovasions för att starta upp en elbillspool in Strömstad. Elbilspoolen kommer finnas tillgänglig för alla besökare och invånare med utgångsläge mitt i stan. Bilpoolen kommer inledningsvis bestå av Strömstadsbyggens arbetsbilar och kommer under dagtid användas för arbetsrelaterade transporter men kommer finnas tillgängliga att boka efter kontorstid. Målet är att vi ska bli bättre på att effektivisera användandet av både bilar och våra parkeringsplatser. Bilarna drivs av el och kommer vara bokningsbar via en app.

Huskurage

Therese Räffling är en av de som arbetar med Huskurage. Vi vill minska våldet i nära relationer genom att genom metoden Huskurage ge grannar verktyg att agera vid misstanke om psykiskt eller fysiskt våld. Strömstadsbyggen arbetar kontinuerligt för att skapa ett bättre och tryggare boende för våra hyresgäster.

Läs mer om vårt arbete med Huskurage här!

Insättning och uttag på bergvärmekontot

På Rådhusberget så försörjs många av lägenheterna med just bergvärme men även en hel del solceller har tillkommit för att producera el. Här finns nu en ovanligt men mycket sinnrik konstruktion som kopplar samman behovet av kyla till solceller med behovet av att återföra värme till det frysande berget under våra fötter. Vätska rör sig i en slinga runt solcellerna, tar upp värmen, cirkulerar och därmed återför värme ner i bergvärmehålen, detta gör både solcellerna och bergvärmpepumpen mer effektiva och hållbara. 

I Strömstad har sedan länge bergvärme använt som källa till uppvärmning av flertalet av Strömstadsbyggens hyresbostäder. Värmepumpar tar sin värme från luft, vatten, jord eller berg, det ger oftast en knapp märkbar effekt att allt detta då samtidigt kyls ner en aning. Men efter att under flera år använt berget i Strömstad som värmekälla i många små och några stora anläggningar så har vi helt enkelt kylt ner berget rejält. Det går fortsatt att plocka ut värme med bergvärmpepumpar men inte lika effektivt som förrut och med större slitage på utrustningen.

Solceller blir allt vanligare även i Strömstad, bättre ekonomi och känslan av att göra egen el på ett hållbart sätt har bidragit till ökningen. Solceller ger naturligtvis mest el under den ljusa delen av året men visste du att det är som allra effektivast när det är kallt och ljust? 

Kenth Hansson och Bosse Olausson är några av de som arbetar med att ta fram bra och klimatsmarta lösningar till våra fastigheter.

Soldrivna förskolor

Ett annat spännande projekt som Bosse och Kenth arbetar med är att samla in data från två av kommunens nybyggda förskolor som är försedda med solpaneler. Det har konkreta miljömässiga effekter genom minskandet av fastigheternas energiförbrukning. Datan de samlar in kommer att ligga till grund för framtida beslutsfattning.

En annan önskad effekt är att barnen vid förskolorna kan inspireras till att redan från tidiga år få med sig att hållbara och miljösmarta energilösningar är ett bra alternativ för en klimatsmart framtid. Vi har som mål att under 2021 besöka förskolorna och prata med elever och lärare om solenergi.

Alla ska med!

Att samtala via digitala lösningar har under coronapandemin varit en nödvändighet, många har gjort det för första gången och sett de fördelar detta inbär. Möjligheter till distansarbete minskar antalet onödiga resor och kan bidra till högre livskvalitet och en levande landsbygd då människor i större utsträckning kan bo där de trivs bäst. En förutsättning för detta är en väl utbyggd digital infrastruktur – StrömstaNET arbetar med att hela Strömstads kommun ska ha tillgång till ett stabilt internet.

Läs mer om StrömstaNET

Läs mer om Tillsammans på Strömstads kommuns hemsida. Där kan du läsa om fler projekt från både kommun, näringsliv och privatpersoner.

www.stromstad.se/tillsammans

Läs mer om de Globala Målen och Agenda – 2030:

www.globalamalen.se