Meny Stäng
På bild: Förutom en massa peppade elever finns Friedemann Hildebrand och Martin Olofsson, ämneslärare från Strömstiernaskolan på bild. Även representanter från Strömstadsbyggen, Frejas Hage, Gymnasiet och Br. Axelssons el finns på plats.
På bild: Förutom en massa peppade elever finns Friedemann Hildebrand och Martin Olofsson, ämneslärare från Strömstiernaskolan på bild. Även representanter från Strömstadsbyggen, Frejas Hage, Gymnasiet och Br. Axelssons el finns på plats.

Ett sjumilakliv!

Det råder positiv anda i Strömstad! Inte minst på Strömstiernaskolan. Samtliga elever i årskurs nio är med i projektet ”Att programmera en morot”. Projektet är ämnesöverskridande och har flera externa samarbetsparter, bland annat Innovatum och Inspiria science center genom projekt Framtidstro, Strömstadsbyggen, Br. Axelssons el, Rexel och Frejas Hage. Dessutom är delar av gymnasieskolan även involverade.

Strömstadsbyggen  gillar modiga projekt som utmanar. Förutom att eleverna ska färdigställa de många delar som projektet rymmer ska även Blåmesens innergård fungera som skolsal. Där kommer eleverna få anpassa sig till hyresgästernas boendemiljö, till väder och vind och andra oförutsedda händelser. Vi på Strömstadsbyggen följer och stöttar projektet med nyfikenhet. Precis som många andra säkert undrar är vi nyfikna på resultatet: hur kan man programmera fram en morot?

Projektet ”Sjumilakliv”.
Målet med projektet är att eleverna ska få bättre förståelse kring hur det teoretiska hänger ihop med det praktiska och att få erfarenhet av olika slags samarbeten. Projektet genomförs både i skolsal och ute i stadsmiljö, där interaktionen mellan eleverna och det offentliga rummet är en viktigt del.

Initiativtagare till projektet är Friedemann Hildebrand som är Strömstiernaskolans tekniklärare. Han berättar om projektet:

– Från idé, ritbord och programmering till utförande, odling och matlagning. I detta skolprojekt sluts cirkeln i en rad ämnesområden och eleverna får en sista viktig erfarenhet innan de lämnar grundskolan; att helheten av din utbildning är viktig och att många kunskapsområden är beroende av varandra.

Med avstamp i ämnet teknik, ska eleverna genom programmering och IOT styra ett antal mindre smarta växthus som ska bli självreglerande! De kommer behöva kunskaper från en rad ämnen för att i slutet av terminen förhoppningsvis få en god skörd. Grönsakerna som odlats ska sedan tillagas i hemkunskapen. Under projekttiden kommer eleverna möta många nya moment, och problem kommer att uppstå längs vägen. Dessa löser de tillsammans i grupp.

"Det är precis som många andra skolprojekt, fyllt av glädje och nyfikenhet"

Projektet är starkt kopplat till läroplanen, undervisning i teknik, samhällskunskap, biologi, hemkunskap och svenska vävs samman med fokus på att odla nya kunskaper som får spira och gro i växthusen. Att det ska bli en bra skörd av grönsaker är inte det viktigaste i sammanhanget – även om det så klart blir extra lön för mödan. Som bonus bedöms engagemang och vilja att samarbeta och hur grupperna hanterar utmaningar, en heldag med science show på norska Inspiria science center väntar för de elevgrupper som levererar starkast tillsammans.

Friedemann som investerat mycket engagemang i projektet berättar avslutningsvis att alla barnen är duktiga och imponerar med sin arbetslust.

– Det är precis som många andra skolprojekt, fyllt av glädje och nyfikenhet! Och oavsett vad eleverna tar sig för i framtiden, har de genom projektet fått se hur människan, natur och teknik kan arbeta i samklang. Vi på Strömstiernaskolan hoppas att detta ger varje elever inspiration framåt och att de får ta ett riktigt sjumilakliv i sin kunskapsutveckling!

Projektet löper från mars  till skolavslutningen i juni. Där efter kommer en sammanställning av projektet att göras och fånga upp några av de erfarenheter både skolan och eleverna fått längs vägen.

Projektet är initierat av Strömstiernaskolan men har fått stöd på vägen av övriga delar av samhället. Inte minst de hyresgäster som nyfiket låter skolan ta delar av deras innergård i anspråk.

Samarbetsparters i projektet:

  • Strömstiernaskolan
  • Strömstadsbyggen
  • Strömstad gymnasium 
  • Strömstads kommun
  • Br.Axelssons el
  • Rexel
  • Frejas Hage
  • Innovatum
  • Inspiria science center 
  • Framtidstro

Projektet “Framtidstro” syftar till att stärka ungdomar på deras väg in i framtidens hållbara arbetsliv. Genom projektet ska elever i Strömstad få upplevelser av och kunskap om utbildning, yrken och branscher i vår gränsregion. www.stromstad.se/framtidstro

På bild: Bara att bygga växthus i blåsten kan vara en nog så tuff utmaning.

El programmet på gymnasiet bidrar!