Meny Stäng

Resultatet är här!

Vi har under sommaren genomfört en hyresgästenkät för våra boende och för de som hyr våra kommersiella lokaler. Vi har för avsikt att era synpunkter ska ligga till grund för hur vi ska bli bättre hyresvärdar i framtiden.  

Ett stort tack till alla som tog sig tid att svara, det var mycket intressant läsning för oss! Ni som svarat har bidragit till att Strömstadsbyggen kan bli bättre på att utföra rätt jobb, på rätt plats. Vi skapar ett bra boende tillsammans!  

Utöver de mätetal vi fått har vi fått cirka 1000 kommentarer i form av fritext, tack! Vi kommer gå igenom dessa noggrant för att få en bra bild av hur ni upplever ert boende och om de förbättringar ni vill att vi gör. 

Här kan ni ta del av en kort sammanfattning av undersökningen. 

 

Högt deltagande 

Jämfört med övriga landet i liknande branscher så hade vi ett fantastiskt deltagande: 60,2 procent. Det höga deltagandet gör att underlaget blir bättre och att vi får många synpunkter att ta ställning till. 

Allt som allt ligger, enligt undersökningen, vårt serviceindex på 83,4 procent – jämfört med branschmedelvärdet på 81,7 procent för resten av landet, det är ett bra resultat men vi kan göra bättre. 

Hur ni upplever vår service 

87,7 procent upplever att Strömstadsbyggen tar kunden på allvar, vilket vi gör – ni är vår främsta tillgång. Vissa av er som deltog i undersökningen uppmärksammade bland annat att ni vill ha mer information om vad som händer i fastigheterna och att ni vill ha ändrade besökstider till Bobutiken. Detta tar vi till oss och ska arbeta fram en lösning. 

Ni tycker generellt att det är lätt att komma fram på telefonen och att få tag i rätt person. Ni blir, enligt undersökningen, bra bemötta av vår personal. 

Trygghet och utemiljö 

En glädjande sak som framgick av undersökningen var att ni tycker det är tryggt att bo hos oss, både när det gäller våra utomhusmiljöer – så som belysning och i våra trapphus tillsammans med era grannar. Att ni ska känna trygghet där ni bor är en av våra viktigaste arbetsuppgifter! 

Våra gemensamma utemiljöer är viktiga för både er hyresgäster men även för hela platsen. Här ska vi alla trivas. Även i denna fråga ligger vi över branschmedelvärdet på de flesta punkterna, men enligt undersökningen vill ni bland annat ha fler bänkar och bord. Detta likt många andra synpunkter kommer vi ta med oss och arbeta vidare med! 

Rent och snyggt 

Att ha rent och snyggt om kring sig vill nog de flesta. Ni som bor ute i våra fastigheter kan ofta lättare uppmärksamma brister som vi missat. Hör gärna av er till oss så ska vi försöka lösa det!  

Generellt tycker ni som svarat på undersökningen att det är rent och snyggt. De mätetal vi fått fram ligger i linje med resten av branschen. Detta hindrar oss dock inte att bli bättre. 

Ett par saker som kan utrönas är att ni önskar källsortering och att fler borde städa efter sig i exempelvis tvättstugan. Vi arbetar löpande med att förbättra just tvättstugor för att skapa en trevligare miljö och samtidigt skapa bättre förutsättningar för att fler ska städa efter sig. Angående källsortering har vissa av våra områden redan fått det och fler kommer snart få möjlighet. 

Hjälp när det behövs 

Vi finns här när ni vill ha hjälp! Många av de vanligaste frågorna finns det svar på, här på vår webbplats. Annars är man välkommen att höra av sig till oss via mail, telefon eller via ett besök till Bobutiken. Efter kontorstid har vi jourtelefonen och störningsjouren. 

Även i frågor kring ämnet “Hjälp när det behövs” ligger vi nära medelvärdet för branschen. Exempel på detta är frågan “Få felet reparerat inom rimlig tid”, där var vårt mätetal 81,9 procent jämfört med branschindex på 80,8 procent. 

Slutligen så visar undersökningen att 83,4 procent av de som deltog att de får valuta för sina hyrespengar. Detta jämfört med branschmedelvärdet 77,1 procent. 

Vad händer nu?

Vi har fortfarande en del arbete kvar med att gå igenom underlaget. På sikt kommer vi att väva in många av era synpunkter och önskemål i våra aktiviteter så att ni får ett ännu bättre boende på vår vackra plats! 

Vi ser fram emot nästa undersökning! Och hoppas att ännu fler väljer att påverka sin boendemiljö.