Meny Stäng

Ett första informationsbrev har skickats ut angående parkeringarna på Rådhusberget. Vi vill förtydliga att ytterligare information kommer med uppsägningen av parkeringsavtalen. I dagsläget behöver man inte göra någonting alls såvida du inte  vill säga upp din p-plats, då vill vi att du kontaktar oss.

Vi jobbar för olika lösningar i dagsläget gällande parkering under renoveringstiden.