Meny Stäng

Hyresförhandlingen är klar.

Nu är årets hyresförhandling mellan AB Strömstadsbyggen och Hyresgästföreningen klar. Trots allt högre kostnadsökningar för både fastighetsägare och hyresgäster så tycker båda förhandlande parter att vi har hittat en ansvarfull och rimlig nivå på er nya hyra.

De senaste åren har vi fått stora kostnadsökningar, mycket på grund av yttre faktorer såsom energipriser, ränteläge och inflation. Detta drabbar de flesta i samhället inklusive oss som fastighetsägare. Målet i förhandlingen mellan oss och Hyresgästföreningen är att hitta en nivå som är hållbar för alla inblandade. Detta har vi nu gjort.

Årets hyreshöjning är precis som förra året differentierad, vilket betyder att de hyresgäster som redan har en hög hyresnivå per kvadratmeter får en lägre höjning – detta för att vi, tillsammans med Hyresgästföreningen vill att det ska bli så rättvist som möjligt för alla.

Din nya hyra
De nya hyrorna gäller från januari så februaris hyra kommer även att innehålla höjningen för januari retroaktivt.

Höjning 3,26 procent:

  • Skräddarmyrsvägen på Rossö
  • Alvägen i Mällby
  • Norra Bergsgatan 6 och 8 i centrum
  • Norra Klevgatan 9 i centrum
  • Lillskogsvägen i Skee

Höjning 5,35 procent
Övriga fastigheter får en höjning på 5,35 procent, förutom Magistern som redan ligger på 2024 års hyresläge och därför inte berörs av höjningen.

Räkneexempel på 5,35 procents höjning:
Om din hyra innan höjningen är 7500kr och du får en höjning på 5,35 procent kommer din aviserade hyra i februari vara 8303kr då den även inkluderar höjningen för januari. I mars och fortsatt kommer din nya hyra vara 7901kr i månaden.

Räkneexempel på 3,26 procents höjning:
Om din hyra innan höjningen är 7500kr och du får en höjning på 3,26 procent kommer din aviserade hyra i mars vara 7989kr då den även inkluderar höjningen för januari. I mars och fortsatt kommer din nya hyra vara 7745kr i månaden.

Ökade kostnader
Vi vill trots ökade kostnader ta ett ansvar så att hyreshöjningen blir rimlig för både oss och er hyresgäster. Vi tycker att det är viktigt för er att veta att årets höjning inte motsvarar våra kostnadsökningar och vi kommer att försöka effektivisera i vår verksamhet så att underhåll och service inte blir lidande på sikt. Vi hoppas och tror att de flesta är införstådda i världsläget och förstår att vi med dessa relativt låga höjningar försöker ta ett ansvar som samhällsnyttig fastighetsägare.

Information till hyresgäster
Vi vill vi ha tätare kontakt med er hyresgäster utan att behöva lägga fler lappar i din brevlåda. I och med det nya verksamhetssystemet kan vi skicka sms för att påtala att viktig information som gäller ditt boende. Om du inte får något sms, hör av dig till Bobutiken så lägger vi in ditt telefonnummer i systemet. Inför denna information har vi prioriterat snö och halkbekämpning men kommer att försöka nå ut till samtliga hyresgäster så fort vi kan – även till de som inte fått något sms.