Meny Stäng

Huskurage

Huskurage är en metod för att förebygga våld i nära relationer. Grannar får genom information och kunskap; verktyg att agera.

Minska våldet!

”i Sverige dödar en man en kvinna han har eller har haft en relation med var tredje vecka, och var fjärde kvinna utsätts för våld av en man någon gång i livet. Vart sjunde barn har slagits av sina föräldrar och vart tionde barn lever i hem där de tvingas uppleva våld mot en förälder” 
– Källa: Brottsförebyggande rådet

Vi som medmänniskor och grannar kan hjälpa till att minska detta!

Strömstadsbyggen tillsammans med Polisen och Socialtjänsten driver projektet Huskurage i Strömstad.

Hur kan jag göra skillnad?

Det finns tre saker du kan göra om du känner oro för en granne, hör skrik, bråk eller på annat sätt har aningar att något inte står rätt till i lägenheten bredvid.

  • Knacka på. 
    Du behöver inte stå kvar, det kan räcka med att knacka för att stoppa pågående våld.
  • Hämta hjälp
    Fler grannar kan skapa mer trygghet
  • Ring Polisen
    Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs hotfulla eller akuta. Det är bättre att ringa en gång för mycket. Ring 112

Huskurage på fler språk / Huskurage in other languages

Boken Huskurage

Huskurage drivs över hela landet och har för syfte att minska våld i nära relationer. Vill man läsa mer om Huskurage finns det en läsvärd bok som förklarar och tar upp exempel. Beställ den här: www.huskurage.se

Strömstadsbyggen åtar sig att fortsatt arbeta med huskurage. Vi kommer att försöka involvera och informera boende ytterligare om det nationella projektet. Vi vill bidra till att minska våldet i nära relationer.