Meny Stäng

I bild: Camilla Lundkvist, förvaltare Strömstadsbyggen

En investering som räddar liv!

Strömstadsbyggen har under hösten satt upp 20 stycken hjärtstartare på olika platser i kommunen. Alla är i anknytning till våra fastigheter men sitter utomhus och är tillgängliga för alla invånare och besökare. Syftet med investeringen är att rädda liv – en hjärtstartare göra stor skillnad.

Närhet till hjärtstartare är helt avgörande för utgången vid en situation där någon drabbats av hjärtstopp. För varje minut som går minskar chanserna för överlevnad dramatiskt. Om man startar hjärt- och lungräddning(HLR) med hjärtstartare inom tre minuter efter ett hjärtstopp är överlevnadschansen 75 procent. Utan hjärtstartare minskar denna chans ner till fem procent. 

En unik satsning
Strömstadsbyggens satsning på trygghet genom hjärtstartare är unikt i Sverige. Det finns inget annat kommunalt bostadsbolag som gjort en liknande investering där alla boende får tillgång till hjärtstartare dygnet runt. Hjärtstartarna är strategiskt placerade över hela vårt bestånd – både i centrum och i våra landsbygdsområden, såsom Koster och på Rossö. 

De flesta hjärtstopp som sker utanför sjukhus sker i hemmet kvälls- och nattetid. Närhet till en hjärtstartare kan skänka trygghet för de som bor hos oss, men även andra som bor i närheten. De hjärtstartare vi köpt från Dahl medical in kostar ungefär 20 000kr styck och då ingår serviceavtal, där bland annat batterier byts ut var tredje år.

I och med investeringen har Strömstadsbyggens personal genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning samt fått en introduktion till hur hjärtstartare fungerar, även om dessa är gjorda för att kunna användas utan kunskap i ämnet – hjärtstartare har tydliga och enkla instruktioner. 

 

Det behövs fler hjärtstartare
Jenni Magnaehag från Dahl Medical berättar att Strömstad behöver fler hjärtstartare trots Strömstadsbyggens satsning:
– Jag anser absolut att Strömstad behöver fler hjärtstartare. Om man söker på Hjärtstartarregistret så ser man att de flesta hjärtstartare är placerade i centrum och vid hamnen men ute i bostadsområden och på landsbygden finns det färre. Dessutom är de flesta hjärtstartare inte tillgängliga efter kontorstid, då de är placerade på insidan av kontorsfastigheter.  Att Räddningstjänsten skulle hinna till ett hjärtstopp inom tre minuter är tyvärr svårt, men om man kan påbörja hjärt- och lungräddning med hjärtstartare i väntan på att ambulans kan anlända, så ökar överlevnadschansen markant för den drabbade.

Jenny förklarar vidare: 
– Jag anser att det är viktigt att sprida kunskap angående hjärtstartare så att ingen skall vara rädd för att använda dessa. Man kan inte göra fel när man använder en hjärtstartare. Hjärtstartare är trygga, enkla och mycket tydliga. De är en stor hjälp vid en HLR situation och det enda sättet att sätta igång ett hjärta vid hjärtstopp.

Hjärtstartarregistret
För att se närheten till hjärtstartare kan du gå in på 
hjärtstartarregistret, där finns en karta över alla registrerade hjärtstartare i din närhet:  www.hjartstartarregistret.se

Strömstadsbyggens hjärtstartare kommer vara synliga i registret efter v.47

Ring alltid 112 vid misstänkt hjärtstopp.