Meny Stäng

Vad kan vi hjälpa till med?

Sofia är numera vår kontaktperson för Strömstadsbyggens och Strömstadslokalers kommersiella hyresgäster. Hon berättar entusiastiskt om sitt nya arbetsområde:  

– Vi vill bygga bättre relationer mellan oss och våra hyresgäster, hjälpa till och ge stöd när det behövs! Vi vill även att jag fungera som en lots åt våra företagare – så de kan få rätt hjälp av rätt person i koncernen.

– Jag har påbörjat mitt arbete under våren och kommer inledningsvis att besöka alla våra hyresgäster. Jag vill skaffa oss en helhetsbild för att kunna ta fram en plan framåt. Våra kommersiella hyresgäster är mycket viktiga för oss, och för hela platsen. Jag tror att vi tillsammans kan bygga ett starkare Strömstad!

Sofia berättar att många frågor och funderingar just nu handlar om pandemin:

– Det finns generellt en stor oro kring detta, och det är viktigt att det lyfts upp. Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler vill att alla ska känna att vi tar oss an problemen gemensamt och att det finns någon som lyssnar. Jag vill ta reda på fakta kring situationen och notera de idéer som dyker upp. 

– Mottagandet av detta initiativ har varit mycket positivt och jag känner redan nu att vi har något riktigt bra på gång!

Du som kommersiell hyresgäst hos Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler är välkommen att höra av dig till Sofia om du har frågor, funderingar eller idéer kring din lokal eller din verksamhets framtid.

Kontakt:
sofia@stromstadsbyggen.se
info@stromstadsbyggen.se
0526-494 00