Meny Stäng

Var med och förändra!

Som ny ekonomichef på AB Strömstadbyggen kommer du in i en spännande fas och får vara med på den förändringsresa som bolaget står inför. 

AB Strömstadsbyggen tillsammans med AB Strömstadslokaler, Strömstad Net och Strömstad Garage har till uppgift att främja försörjningen av bostäder och lokaler åt Strömstads kommun.Tillsammans äger bolagen ca 100 fastigheter och omsätter ca 230 MSEK. Bolagen är en viktig del av kommunkoncernen och samhällsutvecklingen i stort.

UPPDRAGET
Uppdraget har fokus på att bygga upp en modern, effektiv och serviceinriktad ekonomifunktion. Ekonomichefen förväntas ta fram gemensamma processer och strukturer för avdelningen vars uppdrag är att stötta verksamheten. Rollen som ekonomichef innefattar personalansvar och du leder ett antal engagerade medarbetare.

I rollen som ekonomichef verkar du på många olika samordningsarenor internt och externt inom ekonomi- och styrning och blir därigenom en viktig nyckelperson. Du ingår i ledningsgruppen och har en central roll som viktigt stöd för VD och hela ledningsgruppen.

FÖRVÄNTNINGAR
Strömstadbyggen söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi, flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete samt god kunskap inom fastighetsekonomi. Erfarenhet av implementering av digitala system är önskvärt.

INTRESSEANMÄLAN
I denna rekrytering samarbetar AB Strömstadbyggen med oss på SOURCE. Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 6 september 2021. Mer information och intresseanmälan görs på SOURCE hemsida.

Annonsen på SOURCE!

Visionens riktning är att Strömstads kommun satsar och utvecklar. Kommunen har sikte på att år 2030 ha en ren kustsjöfart och bra förbindelser till regioncentra i både Sverige och Norge. Strömstad ska ha en livskraftig landsbygd och en inbjudande stadskärna som lockar året runt. Två övergripande mål stakar ut kursen: År 2030 ska Strömstad ha 15 000 invånare. Senast år 2030 ska kommunen också vara oberoende av fossila bränslen. Varje verksamhetsområde har satt sina delmål och genomgående är att Strömstad ska vara en kommun och arbetsplats med hög livskvalitet. Med sitt geografiska läge som granne till Norges storstadsregion Viken och med närhet till Göteborg finns stora möjligheter till att driva utvecklingsarbete och tillväxt. I en liten kommun är det nära till beslutsfattandet samtidigt som det finns bra stödstrukturer.

Det kommunalägda AB Strömstadsbyggen söker nu en ekonomichef som vill vara med att driva på samhällsbyggnationen i en mycket intressant region.