Meny Stäng

Vad är Allmännyttan?

Allmännyttan är kommunala bostäder över hela Sverige som erbjuder hyresrätter som alla kan hyra.

Allmännyttans viktigaste uppgift är att bygga och tillhandahålla hållbara, prisvärda bostäder för alla – oavsett ålder, etnisitet och exempelvis inkomst.

Strömstadsbyggen AB är tillsammans med ungefär 300 andra kommunala bostadsbolag en del av Allmännyttan.

 

Samhällsansvar och affärsmässighet

Allmännyttans ansvar regleras av en särskild lag som säger att de kommunala bostadsbolagen ska ta samhällsansvar och agera affärsmässigt. Samhällsansvar kan vara att bolagen ska agera långsiktigt, skapa trivsamma och trygga boendemiljöer. Att agera affärsmässigt är att bolagen ska vara lönsamma över tid och konkurrera med privata aktörer.

De som bor i Allmännyttan ska ha möjlighet att påverka sin bostad och har rätt till inflytande i gemensamma frågor som är viktiga för det gemensamma boendet – detta kallas boinflytande.

Allmännyttan står för hållbara och prisvärda bostäder – för alla!

”Allmännyttan står för hållbara och prisvärda bostäder
– för alla!”

I Sverige bor 2.8 miljoner personer i hyresrätt varav drygt 1.4 miljoner bor i allmännyttiga bostäder.

Idag finns det drygt 300 allmännyttiga bostadsföretag, över hela sverige.

9 av 10 unga är positiva till Allmännyttan.

3000 personer är förtroendevalda inom Allmännyttan.

Läs mer om allmännyttan:
www.allmannyttan.se