Meny Stäng

Visste du att Strömstadsbyggen har ett seniorboende där man kan hyra lägenhet från 55 år samt ett trygghetsboende som vänder sig till seniorer där någon i hushållet har fyllt 70 år. 

Boendeformen ska inte förväxlas med kommunalt vård- och omsorgsboende, utan vänder sig till seniorer som är för friska för vård- och omsorgsboende men ändå vill bo tryggt och bra.